help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 6 juli 1994 tot vaststelling vergoeding verschuldigd voor opzoekingen naar octrooidocumenten en ondervragingen van gegevensbanken van octrooien in de Dienst voor de industriële eigendom


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/07/1994
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/07/1994
Pagina:19142
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/1994