help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de gedelegeerd bestuurder van Waterwegen en Zeekanaal NV. van 9 juli 2009 betreffende de wijziging van het besluit van de gedelegeerd bestuurder van 13 september 2006 betreffende de delegatie van bevoegdheden aan de algemeen directeur en de afdelingshoofden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/07/2009
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/09/2009
Editie:2
Pagina:60966
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 09/07/2009

Periode van geldigheid van 09/07/2009 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

De wijzigingsbepalingen hebben vermoedelijk betrekking op het besluit van 22/08/2006 (en niet dat van 13/09/2006)