help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 8 oktober 2008 tot aanstelling van de Vlaamse ambtenaar van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit en zijn plaatsvervanger en tot regeling van delegatie van beslissingsbevoegdheden van deze Vlaamse ambtenaar


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 08/10/2008
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 22/10/2008
Page:56207
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest, ondertekend in Middelburg op 21 december 2005, inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied, en goedgekeurd bij het decreet van 9 maart 2007, in werking treedt: 01/10/2008

Période de vigueur du 01/10/2008 au ...