help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 23 mei 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/05/2008
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/06/2008
Pagina:29872
Advies van de Raad van State 44232 + 44176
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2008

Art. 3, 4, 5 en 6: vanaf aanslagjaar 2009
Art. 8 en 9: vanaf aanslagjaar 2008
Art. 10 tot 15: 29/02/2008
Art. 12: buitenwerking vanaf 01/03/2018

Periode van geldigheid van 01/01/2008 tot ...