help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 19 december 1962 houdende goedkeuring van de Douaneovereenkomst betreffende de tijdelijke invoer van voertuigen voor bedrijfsmatig vervoer langs de weg, van de bijlagen en het protocol van ondertekening, ondertekend op 18 mei 1956


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/12/1962
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/11/1963
Pagina:10701
Advies van de Raad van State 7091