help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluiit van 10 september 1960 tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 april 1949, houdende vaststelling van de vergoedingen verschuldigd aan de Nationale Zuiveldienst door de ondernemingen die zuivelproducten bereiden of verwerken en door de houders van vergunningen voor de verkoop van genoemde produkten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/09/1960
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/09/1960
Pagina:7461
Advies van de Raad van State 7263