help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/03/1991
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/03/1991
Pagina:6155
  • 09/01/2013 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij W 14/11/2011
  • 20/07/1991 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State 19954 + 20131 + 20153 + 20303
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie art. 67, 128, 154, 168, 177

Opmerkingen 1) Terminologische wijzigingen: onvolledige analyse van art. 55 zoals gewijzigd bij W 10/08/2015:
"Onverminderd hetgeen bepaald wordt in artikel 119 van deze wet worden de woorden 'Regie van telegraaf en telefoon' en 'Regie' wanneer hiermee de Regie van telegraaf en telefoon bedoeld wordt, vervangen door het woord 'BELGACOM' in alle wetten en reglementen.
In alle wetten en reglementen, wordt het woord 'Belgacom', wanneer het krachtens het eerste lid wordt ingevoerd, vervangen door het woord 'Proximus'.
In alle wetten en reglementen wordt het woord 'Belgacom' wanneer het verwijst naar de rechtspersoon bedoeld in artikel 1 van de wet van 19 juli 1930 tot oprichting van de Regie van telegraaf en telefoon door het woord 'Proximus' vervangen."

2) Terminologische wijzigingen middels het ingevoegde art. 177/1 (W 13/04/2019, art. 3):
"Art. 177/1. In alle wetten en reglementen, met uitzondering van de artikelen 31, 32 en 34 van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal, wordt het woord "Belgocontrol" vervangen door het woord "skeyes"."

Bijlage(n)
Aard Datum    
Bijlage 21/03/1991  
Bijlage 21/03/1991  
Bijlage 21/03/1991