help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 december 1978 houdende wijziging van de koninklijke besluiten van 31 juli 1975 en van 16 oktober 1978 tot vaststelling van de organieke personeelsformatie respectievelijk van niveau 1 en van niveaus 2, 3 en 4 van de Diensten voor Nationale Opvoeding van het hoofdbestuur van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/12/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/01/1979
Pagina:1323
Advies van de Raad van State U - D
Periode van geldigheid van ... tot 24/04/1982