help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 houdende organisatie van de « Belgian Task Force for International Criminal Justice (BTF ICJ) »


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/08/2014
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/09/2014
Pagina:70708
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 56336
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 15/09/2014 tot ...