help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 juni 2007 betreffende de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/06/2007
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/06/2007
Editie:2
Pagina:35733
  • 01/04/2019 (Rechtzetting)
    Art. 20 (Duitse vertaling)
  • 01/10/2014 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij KB 14/05/2012
Advies van de Raad van State 38605
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 25: 01/01/2008

Periode van geldigheid van 09/07/2007 tot 12/06/2022