help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/05/2007
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/06/2007
Pagina:31612
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 41344 + 40751
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 19

Periode van geldigheid van 22/06/2007 tot ...