help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid

Citeertitel: "Energiedecreet"


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 08/05/2009
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 07/07/2009
Page:46145
Avis du Conseil d'Etat 45765
Entrée en vigueur / Effet Te bepalen door de Regering

01/01/2011 behoudens titel XIV (art. 14.1.1 tot 14.3.11) en art. 15.2.1, 1° (BVR 19/11/2010, art. 12.4.1)

Art. 4.3.2/1: 26/10/2012 (BVR 07/09/2012)

Période de vigueur du 01/01/2011 au ...
Remarques Art. 13.4.6: dit artikel is, onder bepaalde voorwaarden, niet van toepassing wat betreft de projecten die worden bedoeld in art. 8, 2de lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2012 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010. Dit artikel is ook door artikel 7 van het decreet van 10 maart 2017 "tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansluitbaarheid op een aardgasdistributienet en tot bevestiging van de continuïteit van de sanctionering van de energieprestatieregelgeving" geïnterpreteerd.