help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid

Citeertitel: "Energiedecreet"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/05/2009
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/07/2009
Pagina:46145
Advies van de Raad van State 45765
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Regering

01/01/2011 behoudens titel XIV (art. 14.1.1 tot 14.3.11) en art. 15.2.1, 1° (BVR 19/11/2010, art. 12.4.1)

Art. 4.3.2/1: 26/10/2012 (BVR 07/09/2012)

Periode van geldigheid van 01/01/2011 tot ...
Opmerkingen Art. 13.4.6: dit artikel is, onder bepaalde voorwaarden, niet van toepassing wat betreft de projecten die worden bedoeld in art. 8, 2de lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2012 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010. Dit artikel is ook door artikel 7 van het decreet van 10 maart 2017 "tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansluitbaarheid op een aardgasdistributienet en tot bevestiging van de continuïteit van de sanctionering van de energieprestatieregelgeving" geïnterpreteerd.