help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 27 april 2007 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/04/2007
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/05/2007
Pagina:27706
Advies van de Raad van State 42306
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 02/06/2007 tot ...