help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 - Ruimtelijke ordening - Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Bietenveld" (zeehaven Antwerpen Rechteroever) - Definitieve vaststelling


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/03/2007
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 28/03/2007
Editie:1
Pagina:17034
Advies van de Raad van State 42239
Inwerkingtreding / Uitwerking Veertien dagen na de bekendmaking (DVO 18/05/1999, art. 43)

Periode van geldigheid van 11/04/2007 tot ...