help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 december 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 betreffende de procedures inzake bescherming van de economische mededinging


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/12/1999
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/02/2000
Pagina:3133
Advies van de Raad van State 29268 + 29595
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/02/2000 tot 01/10/2006