help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 12 januari 2007 tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/01/2007
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/03/2007
Editie:2
Pagina:11187
Advies van de Raad van State 39900
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 17/03/2007 tot ...