help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 27 november 2006 houdende de goedkeuring van de handleiding tot uitvoering van de Vlaamse zorgverzekering rekening houdende met de Europese regelgeving en de internationale verdragen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/11/2006
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/12/2006
Editie:1
Pagina:74955
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2006

Periode van geldigheid van 01/10/2006 tot 01/01/2010
Opmerkingen Art. 2 heft de volgende omzendbrieven op:
1° de omzendbrief WVC/14/AO/SC/VZOBE/01 van 24 december 2004 betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering rekening houdende met de Europese regelgeving: Europese Verordening 1408/71 - Beroepsactieve buitenlands verzekerden - Principes, gewijzigd bij de omzendbrief van 17 juni 2005;
2° de omzendbrief WVC/14/AO/SC/VZOBE/02 van 17 juni 2005 betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering rekening houdende met de Europese regelgeving: Europese Verordening 1408/71 - Nietberoepsactieve buitenlands verzekerden - Principes, gewijzigd bij de omzendbrief van 5 december 2005;
3° de omzendbrief WVC/14/AO/SC/VZOBE/03 van 23 december 2005 betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met woonplaats buiten België,
die niet gepubliceerd werden.

Bijlage(n)
Aard Datum    
Bijlage 27/11/2006