help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 5 mei 2014 betreffende diverse aangelegenheden inzake de pensioenen van de overheidssector


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/05/2014
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/06/2014
Pagina:42219
  • 04/06/2015 (Duitse vertaling)
    Art. 2 tot 5 en 70
  • 04/06/2015 (Duitse vertaling)
    Art. 1, 8, 16, 17, 20 tot 23, 25 tot 32, 35 tot 57, 61 en 68 tot 70
Advies van de Raad van State 55295
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/2014 ("op de eerste dag van de tweede maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")
Art. 3, 1° en 2°: 01/01/2002
Art. 3, 3°, a), a1): 31/07/2006
Art. 3, 3°, a), a2): 04/06/2007
Art. 3, 3°, b) en c): 01/01/2002
Art. 3, 3°, d): 01/08/2014 ("op de eerste dag van de tweede maand na die waarin deze wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")
Art. 3, 4° en 5°: 01/08/2008
Art. 3, 6° en 7°: 01/06/2006
Art. 3, 8°: 01/01/2010
Art. 3, 9° tot 12°: 01/06/2006
Art. 3, 13° en 14°: 01/01/2002
Art. 3, 15° tot 23°: 01/06/2006
Art. 4: 01/01/2011
Art. 8: 01/01/2007
Art. 9: 01/01/2003
Art. 14 en 15: 01/08/2015 ("op de eerste dag van de veertiende maand na die waarin deze wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")
Art. 22 en 23: 01/01/2013
Art. 25: 01/01/2007
Art. 36: 01/01/2013
Art. 37: 01/01/2014
Art. 43: 01/09/2012
Art. 44: 01/02/2010
Art. 45: uitsluitend van toepassing op de rust- en overlevingspensioenen die ingaan vanaf 1 mei 2014
Art. 46: 01/01/2003
Art. 47, 1°: 01/01/2007
Art. 47, 4° en 5°: 01/09/2012
Art. 48 tot 69: 01/01/2015


Periode van geldigheid van 01/01/2002 tot ...
Opmerkingen Autonome normatieve bepalingen:
1) pensioenrechten van de personeelsleden van Belgocontrol ingezet bij een Belgische openbare overheid: art. 38 tot 42
2) pensioenregeling van de ombudsmannen van de deelgebieden, van de vastbenoemde personeelsleden van de federale ombudsmannen, van bedienden van een hypotheekbewaarder, van de inspecteur van financiën die het mandaat van korpschef van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën uitoefent: art. 43 tot 46
3) statuut en pensioenregeling van het personeel van de hulpverleningszones: art. 48 tot 57 en 68