help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 8 december 2006 tot inrichting van een beroep tegen de administratieve boete opgelegd in het raam van de toepassing van de wet van 8 december 2006, tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/12/2006
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/12/2006
Pagina:69262
Advies van de Raad van State 41114 pp + 40146 pp
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 23/12/2006 tot ...