help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 31 juli 1953 tot wijziging van het besluit van de Regent van 15 februari 1946 betreffende het tarief van gerechtskosten in burgerlijke en handelszaken, de rechten en uitschotten van de deurwaarders, de bedragen toe te kennen aan de getuigen, politiecommissarissen, burgemeesters en schepenen, en het loon van de bewaarders van inbeslaggenomen goed


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/07/1953
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/08/1953
Pagina:4822
Advies van de Raad van State 3719