help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 19. März 1990 zur Abänderung des Dekretes vom 12. November 1985 zur Festlegung der Kriterien für die Anerkennung und Bezuschussung der kreativen Ateliers

Decreet van 19 maart 1990 tot wijziging van het decreet van 12 november 1985 tot vaststelling van de erkennings- en subsidiëringscriteria voor creatieve ateliers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/03/1990
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/07/1990
Pagina:13892
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van ... tot 30/06/1990