help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 16 juni 2006 betreffende het gezondheidsinformatiesysteem


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/06/2006
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/09/2006
Editie:2
Pagina:45617
Advies van de Raad van State 37288
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1 tot 54 en 70 tot 88: te bepalen door de Regering, doch dat mag niet eerder zijn dan 3 maanden en uiterlijk 12 maanden nadat uitvoering is gegeven aan artikel 56, § 1.
Art. 55 tot 69: 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 17/09/2006 tot 30/11/2016