help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

HERZIENING VAN DE GRONDWET
Herziening van artikel 8 van de Grondwet

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Senaat
Zitting: 1998/1999
Document: 1131
Documenten
Handelingen: 09/12/1998 - 10/12/1998
Amendementen: 1131/2/5/6/7
Precedenten D.P.A. Doc. Ch/K (95/96) 354
Bijkomende informatie 1131/2/3/5/6/7
1131/4 Texte corrigé par la Commission des affaires institutionnelles / Tekst verbeterd door de Commissie voor de institutionele aangelegenheden
1131/8 Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale / Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd