help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

ONTWERP VAN DECREET - tot wijziging van het decreet ‘Iedereen verdient vakantie’ van 29 juni 2018

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 2021/2022
Document: 1261
Bijkomende informatie 1261/1 - Advies van de Raad van State - p 53-57 (70850)
1261/1 - Advies van de Raad van State - p 77-88 (71144)
1261/2/3