help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

ONTWERP VAN DECREET - houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 2019/2020
Document: 152
Bijkomende informatie 152/1 - Advies van de Raad van State - p 91-124 (66660)
152/14-Addenda - Advies van de Raad van State - p 9-11 (66719)
152/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15