help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

ONTWERP VAN DECREET - houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 2008/2009
Document: 1894
Bijkomende informatie 1894/1 Advies van de Raad van State - p 71-104
1894/1addenda - Addendum/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19