help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 november 1952 tot vaststelling van de vergoedingen toegekend aan de leden van de examencommissies, aan de geneesheren en de vakkundigen belast met het afnemen der examens van gerechtelijk officier en agent, van laboratoriumoverste en laboratoriumoperateur en van het meesters-, vak- en dienstpersoneel der gerechtelijke politie bij de parketten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/11/1952
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/12/1952
Pagina:8825
Advies van de Raad van State 3076