help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 25 april 1934 tot goedkeuring van de Overeenkomst gesloten tussen België en Groot-Brittannië betreffende de zekerheidstelling "judicatum solvi", van de rechtsbijstand en de lijfsdwang


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/04/1934
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/07/1934
Pagina:3916
Advies van de Raad van State - -