help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 november 2022 betreffende de voorschriften voor inrichtingen waar paardachtigen worden gehouden en de traceerbaarheid van paardachtigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/11/2022
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/12/2022
Pagina:89489
Advies van de Raad van State 71558
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 16/12/2022 tot ...
Opmerkingen Art. 42, 2°: niet geanalyseerd omdat de opgeheven tekst niet werd opgenomen in de databank.