help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/08/2017
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/09/2017
Pagina:84128
Advies van de Raad van State 61330
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/2018
Art. 10: 31/12/2017 ("op de dag van inwerkingtreding van het besluit van 20 december 2017 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp"; begrijp nader: op de dag van inwerkingtreding van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2017 tot wijziging van het voorliggend besluit) (zie artikel 444, 3de lid, van het voorliggend besluit, zoals dit lid is ingevoegd door het artikel 4 van het voormeld BBHR 21/12/2017)
Art. 374, art. 375 tot 421 (Boek IV): 24/09/2018 ("de tiende dag die volgt op de publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad") (art. 444, tweede lid)

Overgangsbepalingen: art. 424 tot 443

Periode van geldigheid van 24/09/2018 tot ...