help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 november 2010 tot opheffing van het ministerieel besluit van 20 november 1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/11/2010
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/12/2010
Pagina:77172
Advies van de Raad van State 48716
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 24/12/2010 tot ...