help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot goedkeuring van het reglement van 16 april 2014 van de Nationale Bank van België op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beursvennootschappen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/04/2014
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/05/2014
Editie:2
Pagina:37010
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dit besluit treedt in werking
- na de termijn van een maand bedoeld in artikel 458, lid 4, vierde alinea van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012, tijdens welke de Commissie geen voorstel heeft geformuleerd dat strijdig is met de maatregelen van het in artikel 1 bedoeld reglement van de Nationale Bank van België;
Of
- op de datum waarop die maatregelen door de Raad worden goedgekeurd, met toepassing van artikel 458, lid 4, vijfde alinea van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012.

Periode van geldigheid van ... tot 27/05/2016
Bijlage(n)
Aard Datum    
V 16/04/2014