help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 3 juli 2006 houdende toepassing van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/07/2006
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/07/2006
Editie:1
Pagina:37229
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking De veertigste dag na de bekendmaking ervan in het BS

Periode van geldigheid van 09/09/2006 tot ...
Opmerkingen Art. 3 heft het ministerieel besluit op van de Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting, van 20 april 2006 houdende toepassing van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet, dat niet bekendgemaakt werd.