help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 10. Juni 1996 über die Zustimmung zum Zusammenarbeitsabkommen zwischen dem Föderalstaat, den Gemeinschaften und den Regionen bezüglich der Bestimmungen für den Abschluß von gemischten Verträgen, unterzeichnet zu Brüssel am 8. März 1994

Decreet van 10 juni 1996 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Federaalstaat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de nadere regelen voor het sluiten van gemengde verdragen, ondertekend te Brussel op 8 maart 1994


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/06/1996
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/08/1996
Pagina:22280
Advies van de Raad van State 23884
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Uitwerking: datum van het samenwerkingsakkoord

Periode van geldigheid van 08/03/1994 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
SAk 08/03/1994