help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 oktober 1952 tot aanduiding, voor het jaar 1952, van het organisme belast met de betaling van het aanvullend anciënniteitsverlofgeld aan de arbeiders die vallen onder de bevoegdheid van het Nationaal Paritair Comité van de bouwbedrijven, van het Nationaal Paritair Comité van de havenbedrijven en van het Nationaal Paritair Comité van de scheepsherstellingsbedrijven, en tot bepaling, voor hetzelfde jaar, van het bedrag en de wijze van inning van de aanvullende bijdrage verschuldigd door de werkgevers die afhangen van deze paritaire commissies


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/10/1952
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/11/1952
Pagina:7973
Advies van de Raad van State 3111