help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 9 februari 2006 houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake ontwikkelingssamenwerking tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Republiek Tanzania, ondertekend te Dar Es Salaam op 16 oktober 2002


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/02/2006
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/05/2006
Editie:2
Pagina:26656
Advies van de Raad van State 38747
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 05/06/2006 tot ...