help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2022 - Definitieve vaststelling van het van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Regionaalstedelijk gebied Mechelen'


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/12/2022
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/02/2023
Editie:2
Pagina:23979
Advies van de Raad van State 72543
Inwerkingtreding / Uitwerking Veertien dagen na de bekendmaking (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, art. 2.2.11)


Periode van geldigheid van 03/03/2023 tot ...