help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 september 1951 tot wijziging, met ingang van 1 januari 1951, van het presentiegeld toe te kennen aan de leden, niet-ambtenaren, van het comité van advies in zake tramwegen en openbare diensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/09/1951
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 17/10/1951
Pagina:8088
Advies van de Raad van State 2132