help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van het hoofd van het departement van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van 31 maart 2006 houdende subdelegatie van functionele bevoegdheden aan het afdelingshoofd van de afdeling Geotechniek


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 31/03/2006
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 20/04/2006
Edition:2
Page:21220
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/04/2006

Période de vigueur du 01/04/2006 au 01/04/2006
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.