help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest
[Codex over het welzijn op het werk - Titel V (Chemische, carcinogene en biologische agentia), Hoofdstuk IV (Bijzondere bepalingen betreffende asbest)]


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/03/2006
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/03/2006
Editie:2
Pagina:16836
Advies van de Raad van State 39390
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 02/04/2006 tot 11/06/2017
Opmerkingen De bepalingen van artikel 1 tot 71 van dit besluit en zijn bijlagen vormen hoofdstuk IV van titel V van de Codex over het welzijn op het werk.