help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 29 november 1976 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 30 april 1976 betreffende de keuring van en de handel in vis, houdende vaststelling van het model van het keurmerk dat dient aangebracht na het gezondheidsonderzoek, de keuring of het sanitair toezicht van de vis


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/11/1976
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/12/1976
Pagina:16456
Advies van de Raad van State U - D
Periode van geldigheid van ... tot 01/04/2000