help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 18 april 1972 houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 20 januari 1972, tot regeling van de Staatsbijdrage in de bijkomende kosten welke sommige aan een in België gestationeerde eenheid verbonden militairen te dragen hebben voor het onderwijs van te hunnen laste zijnde kinderen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/04/1972
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/05/1972
Pagina:5579
Advies van de Raad van State 11512