help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 februari 2006 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten teneinde bepaalde bedragen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen te koppelen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/02/2006
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/03/2006
Editie:2
Pagina:15877
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2006

Periode van geldigheid van 01/04/2006 tot ...