help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de regent van 22 maart 1950 betreffende het toekennen van een extra-toelage, die tot huishoudelijke wederuitrusting dient, aan de gerechtigden op ouderdoms- of overlevingspensioenen, invaliditeitsvergoedingen of -pensioenen ten laste van de Hulp- en Voorzorgskas voor de zeevarenden onder Belgische vlag


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/03/1950
Aard van de akte: Besluit van de Regent
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/04/1950
Pagina:2735
Advies van de Raad van State 864