help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 16 januari 2006 houdende de heropening van de termijnen voor het indienen van aanvragen tot het bekomen van een statuut van nationale erkentelijkheid van de oorlog 1940-1945 en van de veldtocht in Korea


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/01/2006
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/02/2006
Editie:1
Pagina:6109
Advies van de Raad van State 38995 + 38610
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/2006

Periode van geldigheid van 01/03/2006 tot ...