help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Regent van 23 februari 1950 waarbij het besluit van de Regent van 31 augustus 1948, houdende toekenning van een bijbezoldiging aan de militairen van lagere rang die tot het kader der militaire specialisten behoren, wordt gewijzigd om het van toepassing te verklaren op de zeemacht


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/02/1950
Aard van de akte: Besluit van de Regent
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/03/1950
Pagina:1559
Advies van de Raad van State 591