help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 oktober 1997 tot vaststelling van de taalkaders van de Kanselarij van de Eerste Minister en voor de Diensten van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/10/1997
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/11/1997
Pagina:30001
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/1997

Periode van geldigheid van 01/08/1997 tot 01/10/1999