help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse regering van 10 november 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie RWO


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 10/11/2005
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 11/01/2006
Page:1947
Avis du Conseil d'Etat 39128
Entrée en vigueur / Effet Art. 1 tot 8: te bepalen door de Regering;
A) Wat de beleidsvelden ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed betreft: 01/07/2006 (BVR 23/06/2006 BS 22/08/2006)
B) Voor het beleidsveld woonbeleid: 01/07/2006 (BVR 30/06/2006 BS 22/08/2006)

Art. 9: a) inwerkingtreding: dag van bekendmaking; b) uitwerking: datum van de ingetrokken akte: 14/05/2004
Art. 10 en 11: dag van bekendmaking


Période de vigueur du 14/05/2004 au 31/08/2016