help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 december 1995 tot wijziging van bepaalde bepalingen betreffende de referentiebedragen vermeld in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 december 1993 houdende organisatie van het verhuren van de woningen beheerd door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/12/1995
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/02/1996
Pagina:2284
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1996

Periode van geldigheid van 01/01/1996 tot 01/01/1997